Vad söker du efter?

TELEFONPLATTA

HEMHÄLSA

DATORGAMING

TILLBEHÖR

FYNDHÖRNA

Varu­mär­ke
  • Bea­fon
  • Beats by Dre
  • Bosch
  • Braun
  • Dyson
  • Fit­bit
  • Huawei
  • iDe­al of Swe­den
  • Nin­ten­do
  • OnePlus
  • Onyx
  • Plan­tro­nics
  • STK
  • Tos­hi­ba
  • Xia­o­mi
  • App­le
  • Sams­ung
  • Sony
  • Micro­soft
  • LG
  • Goog­le
  • Bose
  • JBL
  Färg
   • Bei­ge
   • Brun
   • fuch­sia
   • GråGrå
   • Ivo­ry
   • Oran­ge
   • Rosa
   • SvartSvart
   • Sil­verSil­ver
   • VitVit
   • GuldGuld
   • Rosé­guldRosé­guld
   • RödRöd
   • GrönGrön
   • BlåBlå
   • GulGul
   • LilaLila
   Lag­rings­min­ne
    • 32GB
    • 64GB
    • 128GB
    • 256GB
    • 512GB
    landing-droppsmitta

    Skydda dig mot
    osynliga fiender.

    Ta ett pro­ak­tivt steg mot en tryg­ga­re var­dag. Med det nog­grant utval­da, stil­re­na och lät­tan­vän­da pro­dukt­ut­bud kan ni kän­na er snyg­ga som säk­ra i er omgiv­ning. Vi erbju­der även hem­le­ve­rans, om det inte vore nog – och fri frakt som alter­na­tiv.

    HÖRLURAR,
    SOM PASSAR

    Ett prisvärt alternativ

    Kom undan bil­li­ga­re genom att fyn­da varor som skic­kats till­ba­ka med ång­er­rätt. Ni hjäl­per att mins­ka på svin­net!
    prisjakt

    Ett prisvärt alternativ

    Sisu Net AB är sedan 2015 en av Sve­ri­ges ledan­de åter­för­säl­ja­re av mobil­te­le­fo­ner och till­be­hör. Vi strä­var efter att erbju­da ett stort utbud, låga pri­ser och snab­ba leve­ran­ser. Alla pro­duk­ter som visas i vårt sor­ti­ment är kva­li­tets­säk­ra­de.

    Hur fungerar det?

    Vi vill ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen, både när du hand­lar och när du använ­der dina pro­duk­ter. Med våra kund­ga­ran­ti­er kan du kän­na dig trygg med att du har gjort ett rik­tigt bra köp.

    Aktuellt

    Ett urval av sam­ar­be­ten mot en bätt­re fram­tid.