Fast pris 29:-Privatkund
Frakt ingårÖver 2000:-
Öppet köp30 dagar
Trygg handelPaysonFaktura
KvalitetsvarorTill låga priser

Handla som privatkund

Köp hos oss till mark­na­dens bäs­ta pri­ser! Vi utö­kar vårt pro­dukt­sor­ti­ment till att inklu­de­ra allt inom reserv­de­lar, mobil­till­be­hör och verk­tyg inom mobil­te­le­fo­ni. Fokus lig­ger på iPho­ne och iPad men ska utö­kas till Sams­ung, Sony, HTC.

Handla som företag

Välj att ha pri­ser exklu­si­ve moms för smi­di­ga­re köpupp­le­vel­se. Är ert före­tag en åter­kom­man­de kund så kan ni söka med­lem­skap för att få till­gång till: mäng­dra­bat­ter, kam­panjpri­ser, stör­re utbud, bre­da­re betal­sätt och leve­rans­sätt.

Köp reservdelar för iPhone online eller i vår butik på Södermalm i Stockholm!

Teli­us erbju­der reserv­de­lar för alla model­ler av iPho­ne och iPad till pri­vat­per­so­ner och före­tag som vill repa­re­ra sina mobi­ler själ­va. Und­vik fram­ti­da repor, spric­kor och ska­dor genom att köpa fodral, skal eller skärm­skydd i här­dat glas till tele­fo­nen och surf­plat­tan. Vill du laga din iPho­ne på Söder­malm? Klic­ka här.

Vi job­bar sten­hårt på Tel­li­us AB med att bred­da vårt pro­dukt­sor­ti­ment, för­enk­la pro­ces­sen, kor­ta ned leve­rans­ti­den och max­i­me­ra köpupp­le­vel­sen. Sprid gär­na ordet genom att gil­la oss på Face­book!

Gäl­ler: App­le, Sams­ung, Sony, LG & HTC.

1. Ansök buy­back.
2. Pac­ka och leve­re­ra.
3. LCD-dis­play kon­trol­le­ras och god­känns.
4. Ni får ett till­go­dokvit­to att hand­la med.

Klic­ka här för att säl­ja tra­sig iPho­ne skärm

Kon­tak­ta oss för att skräd­dar­sy vårt pro­dukt­sor­ti­ment till era öns­ke­mål. Vi kan, bland annat, leve­re­ra reserv­de­lar till iPho­ne med egna stämp­lar, för­pack­ning­ar med eget varu­mär­ke eller ska­pa något helt nytt till­sam­mans.