Artiklar

2018: Laga din iPhone på Södermalm

Laga din Apple iPhone på Hornsgatan 87 i Stockholm

Hos oss på Teli­us kan du laga och repa­re­ra din App­le iPho­ne och utfö­ra en iPad repa­ra­tion snabbt, smi­digt och nära dig. Vi är spe­ci­a­li­se­ra­de på iPho­ne och iPad lag­ning­ar men är utgör även repa­ra­tion på and­ra tele­fo­ner som:

  • LG
  • Sams­ung (Galaxy, Note, Tab)
  • HTC
  • Huawei
  • Sony (Xpe­ria)

Vi utför dag­lig ser­vice av föl­jan­de:

  • Dis­play­byte (byta glas eller LCD skärm)
  • Bat­te­ri­byte
  • Byte av knap­par som hem­knapp, ström­knapp, volym samt hör­lursut­tag och myc­ket mer.

Läm­na in din tra­si­ga mobil­te­le­fon hos oss oav­sett fel. Vi fel­sö­ker din iPho­ne, iPad, Sams­ung Galaxy, Note, HTC och Sony utan kost­nad. Vi erbju­der vår ser­vice till såväl pri­vat­per­so­ner som före­tag, för­säk­rings­bo­lag och offent­li­ga för­valt­ning­ar.

Vi finns på Horns­ga­tan 87 på söder och har öppet­tid alla dagar inklu­si­ve hel­ger. 50 meter ifrån Zin­kens­damms tun­nel­ba­na på Söder­malm. Kom­mer ni med bil har vi gott om par­ke­rings­plat­ser fram­för verk­sta­den.

När­lig­gan­de tun­nel­ba­na-sta­tio­ner med gångav­stånd: Hornstull, Mari­a­tor­get, Med­bor­gar­plat­sen, Slus­sen, Aspud­den, Gull­mars­plan, Ham­mar­by­höj­den, Lil­je­hol­men. När­lig­gan­de områ­den: Ham­mar­by sjö­stad, Års­ta och Gam­la stan.