Anker, smart och enkel lösning för laddning

Med mer och mer saker i vår var­dag som krä­ver ladd­ning, allt
från kloc­kor, arm­band, plat­tor, dato­rer och inte minst
mobil­te­le­fo­ner, så kan det vara en mar­dröm att lad­da och hål­la
koll på allt som hör där­till. För mig som har och använ­der en
hel del tek­nik­pry­lar är nedan en var­dag för mig, men det blir
vär­re så fort man ska resa och behö­va ta med sig allt eller
delar av det­ta orm­bo. Det är där­för jag inve­ste­re­a­de i den­na
smar­ta, och för sin pro­dukt­typ gans­ka snyg­ga pryl från Anker.
Den anpas­sar ström­styr­kan till den ene­het som lad­das och spa­rar
sam­ti­digt plats och kan snyg­ga till even­tu­ell plats där saker­na
lad­das. Den bäs­ta är när man sedan ska iväg och resa att slip­pa
ha med sig ett helt gäng med lad­da­re och bara behö­va ha med sig
Anker och till­be­hö­ran­de slad­dar. 

 

Före Anker

 

Efter Anker, helt klar för­bätt­ring. 

Ladda  upp till 6 saker sam­ti­digt till opti­mal
has­tig­het. 

Liten och kom­pakt, pas­sar hem­ma såväl som på resan­de
fot. 

 

Skulle du vara sugen på att köpa den­na pro­dukt finns
län­ken  föl­ja län­ken!

klic­ka här

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.