Tips om: Starta egen butik

Den glo­ba­la omsätt­ning­en för repa­ra­tion av mobil­te­le­fo­ner beräk­nas upp­gå till 4 mil­jar­der dol­lar (32 mil­jar­der kro­nor), med genom­snitt­lig till­växt på tre pro­cent årli­gen. En orsak till den­na upp­gång är att

Läs mer
Leave a comment

Sex tips på ökad säkerhet i iPhone

Det är inte en över­rask­ning att van­li­ga män­ni­skor, som de fles­ta av oss, före­drar bekväm­lig­het över säker­he­ten. Speciellt när det gäl­ler våra dag­li­ga använ­da iPho­nes. Visst, vi är inte kän­di­sar

Läs mer

X1T-billiga trådlösa hörlurar

När jag först såg des­sa var jag skep­tiskt inställd till hur bra de egent­li­gen kan vara. Mest för den prislap­pen, 140 SEK inklu­si­ve frakt från Kina. Jag var fort­fa­ran­de skep­tisk

Läs mer

Bose QC35- Trådlösa hörlurar

Bose Qiuet QC35 är de senas­te från Bose i for­men av tråd­lö­sa hör­lu­rar. Som äga­re av ett par QC15 som har någ­ra år på nac­ken var givet­vis mina för­vänt­ning­ar gans­ka

Läs mer
Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.