Bose QC35- Trådlösa hörlurar

Bose Qiuet QC35 är de senas­te från Bose i for­men av tråd­lö­sa hör­lu­rar. Som äga­re av ett par QC15 som har någ­ra år på nac­ken var givet­vis mina för­vänt­ning­ar gans­ka höga. Kan direkt säga att jag inte blev besvi­ken på dem hel­ler. Från förs­ta sekun­den man ploc­kar upp dem kän­ner man att kva­li­te­ten är på topp, knap­par är fas­ta och fina sam­ti­digt som hör­lu­rar­na har en betryg­gan­de tyngd. Alla mate­ri­al känns som de är av högs­ta kva­li­té, från den mju­ka huvud­kud­den till öron­kop­par­na.

Att anslu­ta lurar­na är busen­kelt, har du en Androidtelefon hål­ler du bara upp tele­fo­nen intill dem och parar dem via NFC. Parning via Bluetooth gick väl­digt snabbt och enkelt, dock kan du använ­da Bose egna app för att göra det sam­ma vil­ket för­enklar pro­ces­sen ännu mer.

Ljudet gör en hel­ler inte besvi­ken, det är utan tve­kan den bäs­ta ljudupp­le­vel­sen jag har haft, trots att det är över blu­e­tooth. En ljud­nörd kanske inte hål­ler med mig, men sen så är de fles­ta av oss inte hel­ler någ­ra ljud­nör­dar. När jag jäm­för med mina Bose QC15 så vill jag påstå att lju­det är bätt­re trots att de bär lju­det över tråd istäl­let för Bluetooth.

Inte bara att lju­det är fan­tas­tiskt, de fil­tre­rar ock­så bort oöns­kat ljud. Bose är kän­da för att ha de bäs­ta brus­re­du­ce­ring­en av alla till­ver­ka­re. Detta för­hö­jer lju­det och du behö­ver ald­rig ha hög volym för att kun­na avnju­ta musik eller en ljud­bok. Även om jag per­son­li­gen hade velat skru­va upp voly­men någ­ra steg till.

Att göra sam­tal med Bose QC35 gick super­b­ra, de i and­ra ändan av sam­ta­let hade ing­et nega­tivt att säga, man hör­des klart och tyd­ligt. Bluetoothanslutningen vart jag impo­ne­rad av då jag i prin­cip kun­de röra mig i hela mitt hus, både mark­plan och över­vå­ning utan att man tap­pa­de kon­takt med tele­fo­nen.

Batteritiden som utlo­vas, 20 tim­mar hål­ler defi­ni­tivt, du kan ta dig ige­nom en vec­ka på en ladd­ning, eller en lång resa utan att behö­va oroa sig för att bat­te­ri­et ska dö. stort stort plus här!

Nu till ele­fan­ten i rum­met, pri­set och stor­le­ken. Man får punga ut en del peng­ar för des­sa, runt 2900 till 3700 sek. men är du någon som upp­skat­tar att iso­le­ra sig från omvärl­den och bli över­sköljd av fan­tas­tiskt ljud, Ja då är des­sa helt klart värd varen­da kro­na. En nack­del är att de är väl­digt sto­ra, känns näs­tan som om man går runt med ett par ele­fan­töron på huvu­det.

 

 

Plus & minus

+Kvalité

+Ljud

+Förpackning & till­be­hör, flyg­plan­sad­ap­ter & 3.5 mm sladd om man vill anslu­ta lurar­na via sladd.

- Storlek

Handla mobil­till­be­hör på Telius genom onli­ne­bu­ti­ken:
https://telius.se/butik/

Artikeln från:
mobiltest.se

 

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.