Visar 1–9 av 233 resultat

Behö­ver din App­le iPho­ne reserv­de­lar? Slu­ta leta! Vi har ett kom­plett sor­ti­ment av alla tek­nis­ka kom­po­nen­ter du behö­ver för att laga din iPho­ne eller iPad. Köp till verk­tyg för att snabbt kun­na byta ut ladd­nings­kon­takt, sam­tals­hög­ta­la­re, sido­knap­par, ström­knapp och flex­kab­lar. Repa­re­ra din iPho­ne repa­ra­tion på egen hand utan att slö­sa hund­ra­tals kro­nor hos en repa­ra­tör eller verk­stad. Vi har allt från bat­te­ri­er till skär­mar och LCD-dis­play.