Visar 1–9 av 234 resultat

Var­för ska du köpa dina mobil­till­be­hör och reserv­de­lar onli­ne på Teli­us? Vi är en av Sve­ri­ges ledan­de för­säl­ja­re av till­be­hör på nätet för både App­le och Andro­id, med ett stän­digt väx­an­de sor­ti­ment för att kun­na möta våra kun­ders höga för­vänt­ning­ar. Oav­sett om du har iPho­ne, Sams­ung eller Sony så hit­tar du tvek­löst rätt i vårt lätt­na­vi­ge­ra­de utbud av mobil­te­le­fon­till­be­hör av hög kva­li­té. Hit­tar du trots det inte det mobil­skal eller mobil­fo­dral du letar efter? Oroa dig inte, hör av dig till oss så hjäl­per vi dig att hit­ta det mobil­till­be­hör du är på jakt efter. Tack vare vårt sto­ra lager i Stock­holm kan vi upp­rätt­hål­la väl­fyll­da hyl­lor med alla de senas­te, mest popu­lä­ra pro­duk­ter­na på mark­na­den. När du hand­lar mobil­till­be­hör, reserv­de­lar och and­ra pro­duk­ter hos oss är det dess­utom inte bara snab­ba leve­ran­ser du har att se fram emot, utan även all­tid en fast frakt på bara 29:- oav­sett order­vär­de!

SKYDDA DIN MOBIL MED ETT SKÄRMSKYDD!

Även om vårt sor­ti­ment kan lösa alla typer av ska­dor, var­för inte vara ett steg före och för­se din tele­fon med ett skärm­skydd i här­dat glas? På så sätt mins­kar du chan­sen för repor, spric­kor och stötska­dor rejält. Det blir betyd­ligt bil­li­ga­re att skaf­fa ett skärm­skydd i före­byg­gan­de syf­te än att läm­na in tele­fo­nen på iPho­ne repa­ra­tion när olyc­kan väl inträf­far. Många und­vi­ker att skyd­da sin skärm eftersom de är oro­li­ga att det för­säm­rar käns­lan och att det kanske blir för klum­pigt. Det är ingen­ting du behö­ver oroa dig för när du köper snyg­ga skärm­skydd hos Teli­us. Våra skärm­skydd i här­dat glas är spe­ci­ellt fram­tag­na för att vara så pass tun­na att de knappt syns, än mind­re känns!

  • Fast frakt 29:-
  • Snabb leve­rans
  • Öppet köp 30 dagar
  • Snabb kund­tjänst­han­te­ring
  • Tryg­ga betal­ning­ar
  • Reserv­de­lar i bäst kva­li­té
  • Bil­li­ga till­be­hör

Kom­bi­ne­ra gär­na med vårt utbud av hör­lu­rar där du fin­ner bil­li­ga in-ear hör­lu­rar med blu­e­tooth. För att din mobil­te­le­fon ska kla­ra av tryc­ket från din akti­va var­dag har vi ock­så gott om kab­lar och lad­da­re för iPho­ne såväl som Sams­ung och Sony.