DELL XPS 15

 

DELL har åter­i­gen med sin XPS serie leve­re­rat en
först­klas­sig lap­top. Med design som bäst beskrivs som pro­per,
dis­kret och ele­gant. Materialen är först­klas­si­ga och
bygg­kva­li­ten är genu­in och bra.  

 

Laptopen fun­ge­rar fint som både per­son­lig dator och
per­fekt för arbe­te. Hemma spe­la­de jag spel som Call of duty
black ops III, sur­fa­de och tit­ta­de på video. På job­bet pas­sar
datorn in fint och de behag­li­ga tan­gent­bor­det var ing­et pro­blem
att sit­ta länge vid det sak­nar dock en num­mer­pad. Personligen
pas­sa­de avstån­det mel­lan tan­gent­bor­det mig ypper­ligt, det är
såklart bakupp­lyst och är per­fekt om lju­set är lite säm­re.
  

 

 

Något som jag verk­li­gen upp­skat­tar med Dells XPS serie är
de fan­tas­tis­ka skär­mar­na och de tun­na ramar runt den. Detta är
något som fler till­ver­ka­re bor­de efter­lik­na. Även om den­na
skärm  “bara” var full HD upp­skat­ta­de jag den verk­li­gen
myc­ket. Färger kän­des verk­li­ga och skär­pan var super­fin.
 Den går ock­så att få med pek­skärm och hög­re upp­lös­ning om
man öns­kar det. Kände dock ald­rig att det behöv­des, även om jag
sak­na­de touch vid vis­sa till­fäl­len. 

 

 

Sammanfattningen är att du får en bra
lap­top till lite mer peng­ar än vad and­ra till­ver­ka­re med
unge­fär sam­ma pre­stan­da kan erbju­da, men med DELL XPS 15 får du
en maskin med bätt­re kva­li­tets­käns­la och bygg­kva­li­te som kla­rar
av de mesta som du kan tän­kas behö­va använ­da en lap­top till i
var­da­gen!

 

Plus & minus

 ««««««<»»»»»»»»»»

+Material

+Skärm

 

««««««<»»»»»»»»»»

-prislapp

««««««<»»»»»»»»»»

 

Artikeln från:
mobiltest.se

Intresseanmälan Lämna en giltig e-postadress så kontaktar vi er med en offert och beräknad leveranstid.
E-postadress Antal Vi delar inte din information med någon.