Visar 1–9 av 216 resultat

Köp bland annat bil­li­ga App­le iPho­ne reserv­de­lar hos oss på Teli­us! Mobil­te­le­fo­nen är idag oer­hört vik­tig både på job­bet och på fri­ti­den. Skul­le otu­ren vara fram­me behö­ver man snabbt repa­re­ra sin tele­fon. Här hit­tar du alla reserv­de­lar du behö­ver för att laga mobil och surf­plat­ta själv. Vårt sor­ti­ment omfat­tar ladd­nings­kon­tak­ter, flex­kab­lar, skär­mar, glas, hem­knap­par, sido­knap­par och myc­ket mer. Vårt pro­dukt­fo­kus lig­ger främst på iPho­ne, men vi erbju­der även delar till iPad och diver­se Sams­ung Galaxy model­ler. Skul­le ni inte hit­ta just den del eller modell ni är ute efter kan ni all­tid kon­tak­ta vår kund­tjänst. Vi har all­tid ett väl­fyllt lager av alla de senas­te reserv­de­lar­na i Stock­holm för att kun­na ge dig snab­ba leve­ran­ser med bil­lig frakt!