KONTAKTFORMULÄR


KUNDTJÄNST

Stock­holm

Namn: Mer­vin Bra­tic
Väx­el: +46 (0) 10 – 220 37 87
Med­de­lan­de: +46 (0) 76 – 223 49 40
WeChat: mer­vinb­ra­tic

Hong Kong

Namn: Ste­ve Chan
Väx­el: +852 6433 3355
Med­de­lan­de: +852 6433 3355
WeChat: stevechan79

OM OSS

Teli­us sik­tar på att erbju­da mark­na­dens bre­das­te sor­ti­ment av begag­na­de mobil­te­le­fo­ner för åter­bruk samt kun­na erbju­da den abso­lut bäs­ta tänk­ba­ra kundser­vice. Vi läg­ger abso­lut högs­ta fokus på att hit­ta och erbju­da de bäs­ta och mest pris­vär­da pro­duk­ter­na som finns på mark­na­den.

Teli­us grun­da­des decem­ber 2015. Lager och kon­tor finns i Örsunds­bro som lig­ger strax utan­för Upp­sa­la.