För att spå­ra din order, anger du ditt order-ID och klic­kar på ”Spå­ra”. Upp­gif­ten finns i ditt kvit­to och i order­be­kräf­tel­sen du bör ha fått via e‑post.